Η Κρεβαταριά - Η Τέχνη του Υφαντού

Όλα τα υφαντά μας είναι χειροποίητα και φτιάχνονται στην κρεβαταριά (αργαλειό) με τον παραδοσιακό τρόπο στο χωριό Απεράθου (Απείρανθος) της Νάξου. Το στιμόνι μπαίνει στην ανέμη και με τον άδραχτο και το θρομύλι μπαίνει σε 50 απαραίτητα καλαμοκάνια, τα οποία πάνε στη «διάστρα» για το διάσιμο. Τεχνική περίπλοκη και δύσκολη, που εξαρτάται απ’ το είδος διασίματος: το μονάνδριο, το διπλό, βλοϊδάτη, μισό καρύδι, διπλό καρύδι, πέντε-πέντε, το σταυρωτό και το σωκούφι. Μετά κάνουν πλεξούδι τις κλωστές, παίρνουν το απισινό αντί και κάνουν το τύλιγμα. Ακολουθεί το περιμάτισμα, περνούνε δηλαδή το στημόνι μες τα μιτάρια και στο χτένι και έχουν το διασίδι έτοιμο στον αργαλειό (την κρεβαταριά που αποτελείται από 101 κομμάτια). Μετά η ανεφαντού θα φάνει το πανί της ανάλογα με το διασίδι σε διάφορα σχέδια και χρώματα.

Τα διάφορα εργαλεία της κρεβαταριάς μπορείτε να τα δείτε στις
παραπάνω φωτογραφίες.